Matamala revela deuda sideral de Jorge Schaulsohn - El Mostrador