Director de teleserie Feroz se va de Canal 13 - El Mostrador